Laudate Dominum

HISTORIE

Na meer dan vijftig jaar bestaan van het Dameskoor van de H. Antoniuskerk en ruim tien jaar bestaan van het Titus Brandsmakoor van de Verrezen Christuskerk is er in 2017 voor gekozen om de krachten van deze twee koren te bundelen. Koorleden werd gevraagd een naam voor te stellen. De keuze viel op “Laudate Dominum”, ingebracht door Els Lous. Op 1 januari 2018 is het koor officieel als Laudate Dominum ingewijd. Onder de bezielende leiding van zangpedagoge/pianiste Judith Ellis, fraai begeleid op orgel en/of piano door Herman van Rooijen, heeft Laudate Dominum ruim 2 jaar met veel plezier gezongen, vast in de beide kerken maar ook met uitstapjes naar H.I. Ambacht en Zwijndrecht. Met de Kerst trad Laudate Dominum op in de Open Hofkerk samen met andere koren en solisten, o.l.v. Judith, en in De Merwelanden. Met Pasen is er een Voorjaarsconcert gegeven in De Verrezen Christus, met Bachmuziek, Engelse liederen, en Gregoriaans

 

NIEUWE START

Na een stop van 1,5 jaar, mede vanwege de corona pandemie, zijn we 22 september 2021 weer van start gegaan. Omdat Judith terugverhuisde naar Engeland en Herman zijn handen vol heeft aan begeleiding van koren die hij al vele jaren lang met veel plezier begeleidt, zingen we nu o.l.v. Irene van Geel, enthousiast begeleid op orgel of piano door Margriet den Hartog.

 

REPETITIES
We repeteren op woensdagmiddag van 13.30-15.30 uur. Standaard in de Antoniuskerk, maar af en toe ook in de Verrezen Christuskerk. Halverwege is er een pauze voor koffie/thee.

Elke 3e zondag van de maand zingen we in de viering in de Verrezen Christuskerk. In de Antoniuskerk zingen we m.m.v. het bijzonder mooie Pelsertorgel bij de seniorenviering elke 1e vrijdag van de maand.

 

DIRIGENTE IRENE VAN GEEL

Irene van Geel zingt al vanaf haar 13e jaar in koren. Ze leidde al gauw het jongerenkoor “Onderweg” in Papendrecht, waar ze tot dan toe jarenlang meezong. Kort daarna had ze ook de leiding over het kinderkoor. Ze volgde de dirigeercursus bij Niels Kuijers, en momenteel de meer op liturgie toegespitste dirigentenopleiding bij het bisdom. Ondertussen is ze blijven zingen bij de oratoriumvereniging in Sliedrecht: “Soli Deo Gloria”. En dirigeert bij Teresa van Avila-vieringen, pelgrimreizen en, sinds 2017, het parochiekoor in de Verrezen Christus “Joined Experience” in Dordrecht. Al met al een zeer ervaren enthousiaste dirigente.

 

ORGANISTE MARGRIET DEN HARTOG
Margriet den Hartog, kerkorganist, klavecinist, docent en begeleidster van veel koren. Zij speelde haar eerste kerkdienst op 11-jarige leeftijd. Drie jaar later werd ze officieel teamlid van de organisten in de Christelijke Gereformeerde Zuidhovenkerk in Dordrecht. Na haar orgelstudie aan het Rotterdams Conservatorium studeerde zij klavecimbel en basso continuo, naast het spelen in kerkdiensten haar grote passie. Margriet werd organist in de Doopsgezinde kerk, de Stephanuskerk en de Wijnstok in Dubbeldam. In 2001 werd zij de opvolger van organist Jan Hol in de Remonstrantse Gemeente. Ze begeleidt er de eigen cantorij van de Remonstrantse kerk en De Witt Academy, die zij in 2002 samen met Yvonne Peters heeft opgericht.

 

ANGELIQUE STEEKERS
Wanneer de vaste dirigente Irene van Geel op vrijdag elders nodig is, wordt ze vervangen door Angelique Steekers. Angelique dirigeert al enkele jaren het kinderkoor Santiago en studeert koordirectie bij het bisdom.